+ 198210182015042002
+ Padang / 18 Oktober 1982
+ Penata Muda I / III b
Jabatan Asisten Ahli

+ 198404202008121004
+ Padang / 20 April 1984
+ Penata Muda /III a
+ Jabatan Asisten Ahli

+ 198012212010121003
+ Padang/21 Desember 1980
+ Penata Muda Tk. I /III b
+ Jabatan Asisten Ahli

+ 198104202005012002
+ Pariaman / 20 April 1981
+ Penata / III c
+ Jabatan Lektor