27 March 2017

- 195710191987022001
- Bukitinggi / 16 Mei 1966
- Pangkat/Gol Pembina Utama Muda / IV c

27 March 2017

- 19690131199431002
- Sasak / 31 januari 1969
- Pembina/IV/a

23 March 2017
 - 196206211988111001 
 - Medan / 21 Juni 1962 
 - Pembina Tk/IV B 
04 April 2017

+ 198404072010121005
+ Tanah Datar / 7 April 1984
+ Penata Muda Tingkat I /III b
+ Asisten Ahli